sinerxxia

facebook

“Al trabajar/colaborar en EQUIPO podemos conseguir
 INFINITAMENTE más de lo que lograríamos si lo hiciésemos a nivel individual. 
Este es el principio de SINERGIA: 
el todo es más grande que la suma de sus partes individuales”. 
West 2003

Equipo Multidisciplinar

Especialistas en: 
Psicoloxía Clínica e Psiquiatría
Psicoloxía Social e do Traballo;
Traballo Social e Educación Social
Psicoloxía Educativa e Pedagoxía

Somos un Grupo de Profesionais cun longo percorrido e experiencia en diversos ámbitos de actuación iniciado no ano 1995.

En 2004 apostamos pola posta en marcha dun Proxecto Empresarial 
de corte emprendedor que asentamos en criterios teórico-técnicos de calidade e
baseados na evidencia científica.

Buscamos xerar respostas eficaces para unha abordaxe integral 
das diferentes problemáticas psíquicas e sociais
nos ámbitos de actuación ClínicaSocial, Educativa e Organizacional.


 Principios


1. O importante somos as Persoas
2. Nos centramos no Cliente: 
Ti e-lo máis importante
3. Mellora Continua a través de 
Procesos de Formación Permanente
4. Un servicio de Calidade 
en tóda-las dimensións da nosa organización


 Marco Teórico


*Desde a confluenza de forzas (sinerxia)
cara ó obxectivo da mellora (o cambio);
*Partimos dun Modelo Mixto-Integrador que engloba
toda-las dimensións da realidade persoal-social.
*Mediante a promoción do cambio a través da movilización
das diferentes dimensións (Bio-Psico-Social no seu marco existencial), 
nos diferetes niveles de actuación.
*Aproveitamos o traballo coas áreas sans, os puntos fortesas excepcións 
(Modelo de Competencia).
*Adaptándonos ós momendos do cambio e 
ás etapas evolutivo-Individuais e sociais.